Thursday, September 13, 2007

Phỏng Vấn Hướng Dẫn Viên Du Lịch K.L.

Cô K.L. nói về Cà Mau, nơi sinh quán của cô. K.L. tốt nghiệp đại học du lịch, vừa vào nghề trong thời gian gần đây. ♡