Wednesday, July 15, 2009

Phim Cao Bồi. Tập 2.

BARQUERO (1970)
Đạo diễn: Gordon Douglas.
Diễn viên: Lee Van Cleef, Warren Oates, Forrest Tucker.BULLETS FOR A BADMAN (1964)
Đạo diễn: R.G. Springsteen.
Diễn viên: Audie Murphy.

CATTLE EMPIRE (1958)
Đạo diễn: Charles Marquis Warren.
Diễn viên: Joel McCrea, Gloria Talbott.

CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ / TRINITY IS STILL MY NAME (1971)
Đạo diễn: Enzo Barboni.
Diễn viên: Terence Hill, Bud Spencer.FROM HELL TO TEXAS (1958)
Đạo diễn: Henry Hathaway.
Diễn viên: Don Murray, Diane Varsi, Chill Wills, Dennis Hopper.

HIGH PLAINS DRIFTER (1973)
Đạo diễn: Clint Eastwood.
Diễn viên: Clint Eastwood.

IL MIO NOME È NESSUNO / MY NAME IS NOBODY (1973)
Đạo diễn: Tonino Valerii.
Diễn viên: Terence Hill, Henry Fonda.LO CHIAMAVANO TRINITÀ / THEY CALL ME TRINITY (1970)
Đạo diễn: Enzo Barboni.
Diễn viên: Terence Hill, Bud Spencer.
Tôi đã được xem phim này ở rạp xi-nê Rex.

PALE RIDER (1985)
Đạo diễn: Clint Eastwood.
Diễn viên: Clint Eastwood.RIO LOBO (1970)
Đạo diễn: Howard Hawks.
Diễn viên: John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill, Jack Elam.

SIERRA BARON (1958)
Đạo diễn: James B. Clark.
Diễn viên: Brian Keith, Rick Jason, Rita Gam

TEMPO DI MASSACRO / MASSACRE TIME (1966)
Đạo diễn: Lucio Fulci.
Diễn viên: Franco Nero, George Hilton.THE BEGUILED (1971)
Đạo diễn: Don Siegel.
Diễn viên: Clint Eastwood, Geraldine Page

THE FIEND WHO WALKED THE WEST (1958)
Đạo diễn: Gordon Douglas.
Diễn viên: Robert Evans, Hugh O'Brian, Linda Cristal.

THE GLORY GUYS (1965)
Đạo diễn: Arnold Laven.
Diễn viên: Tom Tryon, Harve Presnell, Senta Berger, James Caan, Andrew Duggan, Slim Pickens.THE HALLELUJAH TRAIL (1965)
Đạo diễn: John Sturges.
Diễn viên: Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton, Pamela Tiffin, Donald Pleasence, Brian Keith, Martin Landau.THE LONG RIDERS (1980)
Đạo diễn: Walter Hill.
Diễn viên: James Keach, Stacy Keach, David Carradine, Keith Carradine, Robert Carradine, Dennis Quaid, Randy Quaid, Christopher Guest, Nicholas Guest.

THE OUTLAW JOSEY WALES (1976)
Đạo diễn: Clint Eastwood.
Diễn viên: Clint Eastwood, Sondra Locke.

THE RARE BREED (1966)
Đạo diễn: Andrew V. McLaglen.
Diễn viên: James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith.

THE SHERIFF OF FRACTURED JAW (1958)
Đạo diễn: Raoul Walsh.
Diễn viên: Kenneth More, Jayne Mansfield.THE TRAIN ROBBERS (1973)
Đạo diễn: Burt Kennedy.
Diễn viên: John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor.UNFORGIVEN (1992)
Đạo diễn: Clint Eastwood.
Diễn viên: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, .VILLA!! (1958)
Đạo diễn: James B. Clark.
Diễn viên: Brian Keith, Cesar Romero.

VIVA MARIA! (1965)
Đạo diễn: Louis Malle.
Diễn viên: Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton.VIVA ZAPATA! (1952)
Đạo diễn: Elia Kazan.
Diễn viên: Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn.