Wednesday, December 5, 2007

Một Thời Cao Sơn.


Từ trái qua phải: Đăng Chí (bass guitar), chị Tuyết Mai (vocal), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (vocal), Duy Hùng (lead and rhythm guitar).


Từ trái qua phải: Kim Chi (drums), Lý Lân (bass guitar), Đăng Chí (vocal, rhythm guitar), Hoàng Long (vocal), Mạnh Hà Vopco (lead guitar).


Từ trái qua phải: Lý Lân, Thúy Ái, Vi Vân, Kỳ Duyên, Mạnh Hà Vopco, Đăng Chí tay cầm chai bia lạnh theo kiểu John Travolta trong phim "Urban Cowboy", Hoài Phương.


Từ trái qua phải: Lý Lân, Vi Vân, Mạnh Hà Vopco, Đăng Chí miệng ngậm cigarillo cắn răng theo kiểu Clint Eastwood trong bộ phim no name trilogy "A Fistful of Dollars", "For a Few Dollars More", và "The Good, the Bad, the Ugly".


Từ trái qua phải: anh Bùi Xuân Hiến, Hoàng Thi Thao, bác sĩ Li, Kỳ Duyên, Thúy Ái, Mạnh Hà Vopco, Vi Vân, Vinh (đã quá cố)

(còn tiếp)