Wednesday, February 13, 2008

Nhịp Đời Qua Ống Kính 2004.

Cấy Lúa. Long An. 2004.

Mùa Nước Nổi. Đồng Tháp. 2004.

Tan Trường. Long An. 2004.

"Trò Chơi". Tiền Giang. 2004.

"Vui Nước". Bình Dương. 2004.

"Chợ Búa". Đồng Tháp. 2004.

"Che Nắng". Sài Gòn. 2004.

"Thăm Viếng". Đồng Tháp. 2004.

"Chờ". Nha Trang. 2004.

"Trễ Học". Nha Trang. 2004.

"Bão Tới". Phú Quốc. 2004.

"Ý Nghĩ ". An Giang. 2004. ♡