Wednesday, September 3, 2008

Sổ Tay Ẩm Thực 2.

Nướng biên mai (scallops). Phú Quốc, Kiên Giang.

Người đẹp nướng biên mai tại bàn cho thực khách. Phú Quốc, Kiên Giang.

Biên mai vừa được người đẹp nướng xong. Phú Quốc, Kiên Giang.

Cá bốp nhúng dấm. Rạch Giá, Kiên Giang.

Cơm tấm Cây Điệp. Long Xuyên, An Giang.

Tiệm Cây Điệp. Long Xuyên, An Giang.

Hủ tiếu nam vang Tylum. Sài Gòn.

Chủ nhân và nhân viên Tylum. Sài Gòn.

Mít. Hà Tiên, Kiên Giang.

Mít. Sài Gòn.

Phở Dậu. Sài Gòn.

Sò điệp nướng. Phú Quốc, Kiên Giang.

Cô gái và trái thanh trà. Hà Tiên, Kiên Giang.

Trái thanh trà. Hà Tiên, Kiên Giang.

Rừng thốt nốt. Tịnh Biên, An Giang.

Leo cây thốt nốt. Tịnh Biên, An Giang.

Bình chứa mật thốt nốt. Tịnh Biên, An Giang.

Mật thốt nốt. Tịnh Biên, An Giang.

Trái thốt nốt. Tri Tôn, An Giang.

Ruột thốt nốt. Tri Tôn, An Giang.

Giải khát thốt nốt ly. Tri Tôn, An Giang.

Giải khát thốt nốt ly. Tịnh Biên, An Giang.

Giải khát thốt nốt dĩa. Tri Tôn, An Giang.

Đường thốt nốt. Tân Thạnh, Long An.

Trái vải rừng trên cây. Hà Tiên, Kiên Giang.

Trái vải rừng. Hà Tiên, Kiên Giang.

(còn tiếp)