Thursday, November 15, 2007

Những Cô Gái Việt Hai Giòng Máu.


P. cô gái Việt-Nga: mẹ Việt Nam, cha Nga Sô.D. cô gái Việt-Mỹ: mẹ Việt Nam, cha Mỹ.C. cô gái Việt-Đức: mẹ Việt Nam, cha Đức.


L. cô gái Việt-Mỹ: mẹ Việt Nam, cha Mỹ.


B. cô gái Viêt-Hạ Uy Di: cha Việt Nam, mẹ Hạ Uy Di.


L. cô gái Việt-Hoa: mẹ Việt Nam, cha Trung Hoa. ♡