Tuesday, January 29, 2008

Người Đẹp Trước Ống Kính.

Nhật Kim Anh. Sài Gòn. 2007.

Hồ Ngọc Hà. Sài Gòn. 2003.

Thanh Mai. Sài Gòn. 2000.

Thanh Mai. Sài Gòn. 2000.

Thanh Mai. Sài Gòn. 2000.

Tuyết Thu. Sài Gòn. 2000.

Tuyết Thu. Sài Gòn. 2000.

Thanh Mai. Sài Gòn. 1999.

Hoài An. Sài Gòn. 1997.

Hồng Ánh. Sài Gòn. 1997.

Trương Ngọc Ánh. Sài Gòn. 1997.

Hiền Mai. Sài Gòn. 1997.

Hồng Ánh. Sài Gòn. 1997.

Hoài An. Sài Gòn. 1997.

Thu Hiền. Sài Gòn. 1996.

Bạch Tuyết. Sài Gòn. 1996.

Phương Uyên. Sài Gòn. 1995.

Thanh Mai. Sài Gòn. 1995.

Vĩnh Băng. Đồng Nai. 1995.

Thanh Mai. Sài Gòn. 1995.

Phương Uyên. Sài Gòn. 1995.

Teresa. San Bernardino, California. 1995.

Thanh Mai. Sài Gòn. 1995.

Vĩnh Băng. Sài Gòn. 1995.


Tuyết Nhung. Sài Gòn. 1995.

Phương Thảo. Sài Gòn. 1994. ♡