Thursday, January 10, 2008

Nhịp Đời Qua Ống Kính 1996.

Học Bài. Bình Thuận. 1996.

Chẻ Tre. Bình Thuận. 1996.

Vá Lưới. Bình Thuận. 1996.

Trò Chơi Đêm. Bình Thuận. 1996.

Nhìn Lên, Nhìn Xuống. Đồng Tháp. 1996.

Trên Đường Làng. Bến Tre. 1996.

Dậm Lúa. Bình Thuận. 1996.

Sau Buổi Tát Đìa. Đồng Tháp. 1996.

Cha và Con. An Giang. 1996.

Bán Kẹo Kéo. Châu Đốc. 1996.

"Kiếm Sống". Vũng Tàu. 1996.

"Dâng Hoa". Đồng Nai. 1996.

"Mưa Mùa". Long An. 1996.

"Trên Sông". Đồng Nai. 1996.

"Tống Ba". Đồng Nai. 1996.

"Kéo Lưới". Bình Thuận. 1996.

"Lượm". Bình Thuận. 1996.

"Tắm Biển". Vũng Tàu. 1996.

"Cô Gái Bông Sún". Sài Gòn. 1996.

"Đi Mũi Né". Bình Thuận. 1996.

"Lâm Nạn". Sài Gòn. 1996.

"Quay Đều". Đồng Nai. 1996.

"Tan Trường". Sài Gòn. 1996.

"Thú Vui Mùa Nước". Đồng Tháp. 1996.

"Tống Bốn". Đồng nai. 1996.

"Đàn Chim Xanh". Vũng Tàu. 1996. ♡