Thursday, January 10, 2008

Nhịp Đời Qua Ống Kính 1997.

Qua Đò. Bến Tre. 1997.

Trò Chơi. Sài Gòn. 1997.

Tan Trường. Tiền Giang. 1997.

Gossip in the Park. Sài Gòn. 1997.

Body Language. Sài Gòn. 1997.

Đôi Bạn. Cà Mau. 1997.

Homework. Sài Gòn. 1997.

Leo Cây Sua Đủa. Bến Tre. 1997.

Làm Ngơ. Sài Gòn. 1997.

Mạo Hiểm. Sài Gòn. 1997.

"Hái Hoa". Bến Tre. 1997.

"Tay Bơi Rất Trẻ". Long An. 1997.

"Trên Đường Làng". Bến Tre. 1997.

"Bơi Thuyền". Qui Nhơn. 1997.

"Chèo Thuyền". Huế. 1997.

"Thân Thiết". Đồng Nai. 1997.

"Ngủ Trưa". Bình Dương. 1997.

"Tâm Sự". Nha Trang. 1997.

"Chịu Thua". Sài Gòn. 1997.

"Xe Lôi". Vĩnh Long. 1997.

"Dưới Gốc Dừa". Long An. 1997.

"Mía Ghim" Vĩnh Long. 1997.

"Bà và Cháu". Bến Tre. 1997.

"Tuổi Thơ". Bạc Liêu. 1997.

"Đi Học". Bến Tre. 1997.

"Mò Hến". Đồng Tháp. 1997.

"Trước Khi Vào Lớp". Sài Gòn. 1997.

"Giúp Sức". Đồng Nai. 1997.

"Qua Cầu Khỉ". Đồng Tháp. 1997.

"Ông và Cháu". Tiền Giang. 1997.

"Rain Dance". Đồng Nai. 1997.

"Bà và Cháu". An Giang. 1997.

"Street Cooking". Nha Trang. 1997.

"Rời Thôn Vỹ Dạ". Huế. 1997.

"Trò Chơi Cồn Hến". Huế. 1997.

"Bình Minh". Nha Trang. 1997.

"Lịch Lãm". Huế. 1997.

"Hợp Tác". Sài Gòn. 1997.

"'Áo Dài' Musical Chairs". Sài Gòn. 1997.

"Quá Trễ". Sài Gòn. 1997.

"Mắc Bẩy". Sài Gòn. 1997.

"Trực Diện". Sài Gòn. 1997.

"Đưa Em". Sài Gòn. 1997.

"The Heat Is On". Sài Gòn. 1997.

"Đả Ngứa". Tiền Giang. 1997. ♡